WAT ONDERSCHEIDT ONS

COACHING, LOOPBAANONTWIKKELING, OUTPLACEMENT

COACHING & LOOPBAANONTWIKKELING

Coaching heeft als doel uw talenten verder te ontwikkelen. Het draagt bij aan een groei van uw persoonlijkheid. Met loopbaanontwikkeling zorgt u ervoor dat u duurzaam inzetbaar blijft. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijk van zowel u als uw werkgever.

Na een gesprek met uw werkgever waarin de opdracht nader wordt uitgewerkt, onderzoeken wij samen met u tijdens een intake waar u het meeste behoefte aan heeft. Onze specifieke loopbaanscan ondersteunt ons daarbij. Op basis hiervan wordt gekozen voor een specifieke module, waarin het vraagstuk verder opgepakt wordt. Wilt u ook meer grip op uw loopbaanontwikkeling? Breng dan met behulp van onze scan kosteloos en vrijblijvend uw loopbaanbehoefte(n) in beeld.

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om direct een uitgebreider en intensiever coach- of loopbaanontwikkeltraject te volgen. Hier past maatwerk, uiteraard in afstemming met uw werkgever.

Modules

Module Zelfanalyse
Op basis van online vragenlijsten wordt een uitgebreid persoonlijkheidsprofiel van u opgesteld. Tijdens een coachgesprek wordt dit profiel met u besproken. Ook wordt de ontwikkelbaarheid van competenties in kaart gebracht en worden verborgen of onzichtbare competenties zichtbaar gemaakt. U krijgt inzicht in de vragen: ‘Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe kan ik mijzelf verder ontwikkelen?’

Module Talentenscan
Op basis van een online vragenlijst wordt een uitgebreid profiel van uw talenten opgesteld. Daaraan worden functies gekoppeld, die goed op uw talenten aansluiten. Dit profiel en de functies worden in een coachgesprek met u besproken en komen inzichten aan bod.

Module Loopbaan APK
Deze module is bedoeld voor medewerkers die meer inzicht willen t.a.v. de vraag: ‘Doe ik mijn werk nog met plezier?’ De thema’s die aan de orde komen zijn: ‘Hoe haal ik voldoende energie uit mijn werk en wat heb ik nodig om blijvend plezier in mijn werk te houden.’ Deze thema’s worden in twee coachgesprekken met u uitgediept.

Module Arbeidsmarktanalyse en bemiddeling
Deze module bestaat uit twee coachgesprekken met aandacht voor uw CV, effectief solliciteren, netwerken en inzetten van LinkedIn.

Module Stress-scan
Deze module is bedoeld voor medewerkers, die graag meer inzicht willen in de mate waarin belasting wordt veroorzaakt of ervaren voor verschillende werkgerelateerde aspecten zoals werkdruk, werktempo, mate van zelfstandigheid, persoonlijke aandacht en rolduidelijkheid. Met behulp van de uitkomsten van de ‘Stress-scan’ wordt in een coachgesprek besproken hoe u effectief kan omgaan met uw werksituatie.

En verder…
Na afloop van alle modules maakt de coach een kort procesverslag en dit verslag wordt teruggekoppeld. Vervolgens wordt vastgesteld of er behoefte is aan een uitgebreider en intensiever vervolgtraject. Hier past maatwerk, uiteraard in afstemming met de werkgever.

E-Mobility

De modules zijn uitstekend te combineren met E-Mobility. Dit is de unieke softwaretool van MoMatch, waarmee onze professionals op innovatieve en betrouwbare wijze efficiënt en effectief in beeld brengen wat medewerkers goed kunnen en graag willen doen.

Benieuwd hoe E-Mobility werkt? Klik dan op onderstaande button.

OUTPLACEMENT

Outplacement is begeleiding van werk naar werk. MoMatch biedt trajecten aan, die ingezet worden waarmee u zich zo kansrijk mogelijk op de arbeidsmarkt profileert. Met de outplacementbegeleiding van MoMatch beweegt u flexibel van werk naar een nieuwe uitdagende baan, die aansluit op uw ambities, interesses en competenties. Grijp deze kans!

Benieuwd naar onze coaches en adviseurs?

Benieuwd wat MoMatch voor u kan betekenen?